Het Merkteken van het Beest (666)
Wat zegt de Bijbel over het Merkteken van het Beest?    
    
 

Openbaringen 13:  15-18

Openbaringen 14: 9-11

En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. Zijn Nummer is 666.

En een andere engel, een   derde, volgde zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap die ongemengd is toebereid in de beker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. (Welke is  666)

 

Er is veel speculatie over hoe dit alles zal gaan gebeuren, maar u kunt wel zeker zijn van dit…

Iedereen die het merkteken van het beest 666 krijgt is verdoemd! Er is GEEN weg terug, GEEN vergeving, GEEN 2de kansen, GEEN verlossing, GEEN redding! Er is geen hoop dat, “God zal het wel begrijpen, Hij zal me wel vergeven als ik het merkteken neem, Hij is genadevol en Hij wil niet dat ik mij leven verliest. Ik hoef me geen zorgen te maken, ik kan nog steeds gered worden, niet waar?”

Fout!!!!

 

Als u dit merkteken van het beest 666 krijgt op uw voorhoofd of uw hand, is het afgelopen met u! U zult NIET gered worden! U heeft trouw gezworen aan het beest. Er zal heel veel stress en vervolging zijn op het moment dat het merkteken wordt gegeven. Het zal waarschijnlijk lijken alsof dat het beste is wat u kunt doen om te overleven, om vele problemen op te lossen. Grote druk zal op u komen om het te aanvaarden, zoals martelingen, verlies van leven, verlies van baan, verlies van kinderen, verlies van bezittingen, reputatie, huis, vrijheid, ledematen, enz. Profeten zouden zijn gewaarschuwd dat de duivel niet wil dat degene die weigeren er alleen maar vanaf zullen komen met een eenvoudige onthoofding, maar dat hij ze vreselijk zal laten martelen om ze zover te krijgen dat ze zijn merkteken zullen aanvaarden. U zult geen dingen kunnen kopen of verkopen zonder het merkteken. In die bepaalde tijd MOET u bereid zijn om te sterven in plaats van het merkteken te nemen. U moet meer bereid zijn om executie te ondergaan dan het nemen van het merkteken van het beest, wat de straf ook mag wezen. Maak geen compromis, en laat er geen vergissing over zijn, diegene die het merkteken aanvaarden, zelfs gelovigen, zullen VEROORDEELD worden tot de volle wraak van God voor eeuwig!

 

 

Maar er is hoop voor hen die weigeren om het Merkteken van het Beest te aanvaarden en die gedood zijn voor hun geloof.

Openbaringen  20:4

En ik zag tronen, en zij zetten  zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang